Acrylic paint on canvas 46x75

Лотреамон Из "Първа песен":
Стар океане, велики самотнико, когато обхождаш тържествената самота на своите невъзмутими вълнения ти с право усещаш гордост за вроденото си великолепие и за справеддливите хвалебствия, които аз бързам да ти поднеса.

You may also like

Back to Top